שימוש באתר נעשה בחינם – ללא כל תמורה מצד הגולש, בעלי האתר אינם רשאים לעשות כל שינוי שיחפצו באתר  ללא כל הודעה מראש וללא כל תנאי אחר.